Proiecte de hotărâri din 19.01.2018

Dispozitia nr.5 din 12.01.2018

Proiect de hotarare privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECONEAMT

Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si / sau de reprezentare in anul 2018

Proiect de hotarare privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru autoturismele ce fac parte din parcul auto al Primariei comunei Sabaoani

Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a suprafetei de teren care a fost ocupata de silozurile SC EXPERT AXON

Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functiilor publice si contracatuale din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din aparatul de specialitate al primarului comunei Sabaoani pentru anul 2018

Proiect de hotarare privind aprobarea de principiu a solicitarii de transmitere a imobilului, teren situat in suprafata de 2000mp din extravilanul satului Sabaoani, comuna Sabaoani, judetul Neamt

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza in anul 2018 de catre beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

Proiect de hotarare privind achizitionarea unei suprafete de teren necesare pentru amenajarea si construirea unui teren de fotbal

Proiect de hotarare privind evaluarea activitatii desfasurate de secretarul UAT in perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017

Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, statului de functii si a numarului de personal ce apartin aparatului de specialitate al primarului comunei Sabaoani