Proiecte de hotărâri din 22.09.2017

Dispozitia nr.380 din 18.09.2017

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local

Proiect de hotarare privind transmiterea in administrarea Liceului Teoretic Vasile Alecsandri a Gradinitei nou realizate si date in folosinta

Proiect de hotarare privind asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin programul PNDL pentru obiectivul de investitii ” CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN, SAT SABAOANI”

Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitie ” INFIINTARE DRUM COMUNAL STR.IMASULUI IN SAT TRAIAN”

Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitie ” AMENAJARE LOC DE JOACA SAT TRAIAN”

Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitie ” INFIINTARE PARCARE PE STR.PROGRESULUI, SAT SABAOANI”

Proiect de hotarare privind inchirierea directa a suprafetei de 21mp teren catre Giurgica Lidia PFA

Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr.2/17.09.2012 incheiat cu Robu Emil PFA

Proiect de hotarare privind amplasarea a doua indicatoare rutire de limitare a vitezei pe str.Libertatii in satul Traian

Proiect de hotarare privind aprobarea modernizari imprejmuirii domeniului public al Liceului Teoretic Vasile Alecsandri Sabaoani, corp A si a Gradinitei din Sabaoani

Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei ” Refacere sarpanta si schimbare invelitoare a Casei Specialistului Sabaoani, situata pe str.Progresului”