Proiecte de hotărâri din 24.02.2016

Dispozitia nr. 81/24.02.2016

Proiect de hotarare privind apartenenta la domeniul privat al comunei a suprafetei de 156,56 mp, situat in intravilanul satului si comunei Sabaoani, strada Orizontului si aprobarea de principiu a concesionarii directe a acestui teren de catre DUMEA MIHAI si ANGELA

Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii unei statii pentru imbarcarea/debarcarea calatorilor, pentru serviciul de transport prin curse regulate speciale, amenajate pe raza localitatilor Sabaoani si Traian, comuna Sabaoani, judetul Neamt

Proiect de hotarare privind infiintareab unui Club al varstnicilor in comuna Sabaoani

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei necesare in vederea inchirierii prin licitatie directa a suprafetei de 502,5 mp teren in zona garii Sabaoani

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea prevederilor HCL nr. 89/30.10.2015

Proiect de hotarare privind amenajarea unui loc de joaca in satul Traian, comuna Sabaoani

Proiect de hotarare privind apartenenta la domeniul privat al comunei a suprafetei de 3391 mp teren, in vederea amenajarii unei zone de agrement     Raport de specialitate

Proiect de hotarare privind stabilirea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale pentru participarea in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate

Proiect de hotarare privind inchirierea directa de 12,53 mp situat pe str. Progresului, nr. 17 (fostul CAP) catre filiala P.N.L. Sabaoani

Proiect de hotarare privind revocarea partiala a HCL nr. 84/30.10.2015

Proiect de hotarare privind aprobarea devizelor generale actualizate, a devizului general rest de executat pentru unele obiective de investitii

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru unele obiective de investitii

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta