Dispozitia nr.10 din 25.01.2019

Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special  pentru aprobarea tarifelor conexe aplicabile de operator pentru membri ADI AQUA NEAMT 

Proiect de hotarare privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru autoturismele ce fac parte din parcul auto al Primarei comeuni Sabaoani

Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta  si /sau de reprezentare in anul 2019

Proiect de hotarare privind evaluarea activitatii desfasurate de secretarul unitatii administrativ teritoriale in perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018

Proiect de hotarare privind modificarea prevederilor HCL nr.98/2018

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acituni si lucrari de interes local ce se vor realiza in anul 2019

Proiect de hotarare privind stabilirea  salariilor de baza ale functiilor publice si contractuale  din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din aparatul de specialitate al primarului comunei Sabaoani

Proiect de hotarare privind inchirierea directa  catre dna Macinca Camelia a suprafetei de 22mp, teren situat in continuarea celui inchiriat

Proiect de hotarare privind  acordarea unui premiu in bani elevei Lucia Giurgica

Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Ansamblului de dansuri populare “Izvorasul” Sabaoani si a Reguluamentului de Organizare si Functionare al acestuia

Proiect de hotarare privind  modificarea prevedeilor HCL nr.40 din 30.05.2018