Dispozitia nr.383 din 25.10.2018

Proiect de hotarare privind  aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local

Proiect de hotarare privind  asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile  de cheltuieli, care nu se finanteaza de la Bugetul de Stat , aferenti investitiei: “LOCUINTE PENTRU TINERET DESTINATE INCHIRIERII”

Proiect de hotarare privind “Aprobarea ocuparii definitive a suprafetei de 31,31mp, teren apartinand  domeniului public  al comunei Sabaoani, acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute si de acces neconditionat al personalului de exploatare, catre SC DELGAZ GRID SA

Proiect de hotarare privind apartenenta la domeniul privat si concesionarea  directa  a unei suprafete de teren situata in continuarea proprietatii  d-lui Teofil Damoc

Proiect de hotarare privind aprobarea noilor indicatori tehnico econimici la obiectivul de investitie “INFIINTARE PARCARE STR.PROGRESULUI”