Proiecte de hotărâri din 26.01.2016

Dispozitia nr. 8 din 26.01.2016

Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2015

Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2016, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016 si a anexelor acestora

Anexe1-2    Anexe 3-7

Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1/31.01.2011 incheiat cu SC ACTIV CONT SRL Roman

Proiect de hotarare privind revocarea partiala a HCL 87/30.09.2015

Raport de specialitate la Proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr. 84/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2016

Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului pentru serviciul de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere

Proiect de hotarare privind modificarea prevederilor HCL nr. 98/28.11.2008

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza in anul 2016 de catre beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale pentru anul 2016

Proiect de hotarare privind evaluarea activitatii desfasurate de secretarul unitatii nadministrativ teritoriale in perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015

Proiect de hotarare privind inchirierea directa a spatiului de 12,53 situat pe str. Progresului, nr. 17 (fostul CAP) catre filiala P.N.L. Sabaoani

Proiect de hotarare privind aprobarea consumului total anual de carburant pentru autoturismul din dotare

Proiect de hotarare privind apartenenta la domeniul privat al comunei sup. de 502,5 mp teren situat in zona Garii Sabaoani si aprobarea de principiu a inchirierii prin licitatie a acestui teren

Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Sabaoani, a suprafetei de 5377 mp, teren situat in intravilan , sat Sabaoani, str. Progresului, F.N (OBOR SABAOANI) si aprobarea documentatiei in vederea concesionarii prin licitatie a doua suprafete diin terenul mentionat mai sus  Anexe1-2   Anexa 3   Anexe 4-5 Anexa 6  Anexa 7