Dispoztia nr.255 din 22.06.2018

Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a suprafetei de 15mp, teren situat in continuarea spatiului comercial de pe str.Progresului, nr.34 si concesionarea directa a acestuia catre SC PRODOZARCOM SRL

Proiect de hotarare privind aprobarea de principiu a unui schimb de teren intre comuna Sabaoani si d-l Perca Valerian domiciliat in comuna Sabaoani, str.Progresului, nr.2

Proiect de hotarare privind revocarea in totalitate a HCL nr.45/31.08.2004

Proiect de hotarare privind montarea unor ciusmele in Cimitirele din comuna si racordarea la reteaua de apa si canal a comunei