Dispozitia nr.415 din 26.11.2018

Proiect de hotarare  privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2019

Proiect de hotarare privind anularea obligatiilor bugetare in cuantum situate  sub nivelul cheltuielilor de executare, datorate de contribuabili persoane fizice si juridice

Proiect de hotarare privind indexarea chiriilor si redeventelor aferente contractelor in curs de desfasurare

Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere

Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii schimbarii destinatiei unor imobile apartinand  domeniului public  al Comunei Sabaoani, din imobile cu destinatia de unitati de invatamant in imobile cu alta destinatie

Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii unor bunuri imobile (constructie cu teren aferent) din domeniul public  al comunei Sabaoani in domeniul public al jud.Neamt, in vederea realizarii unui obiectiv  de interes public judetean, respectiv un centru de zi/centru respiro

Proiect de hotarare privind  transmiterea cu titlu gratuit  a unor imobile(Scoala 2), catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Neamt, in vederea realizarii unui obiectiv de interes public, respectiv un centru pentru copii cu dizabilitati.

Proiect de hotarare privind modificarea prevederilor art.1 din HCL nr.40 din 30.05.2018