Dispozitia nr.410 din 22.11.2019

Dispozitia nr.411 din 26.11.2019 privind modificarea si completarea Dispozitiei nr.410

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea ocuparii definitive a suprafetei de 10mp teren   apartinand domeniului public al comunei Sabaoani, pentru amplsarea stalpilor necesari obiectivului de investitie  “SPOR DE PUTERE CU TRECEREA GRUPEI DE MASURA PE MEDIE TENSIUNE LA SC SUNIPROD SA SAT TRAIAN, COMUNA SABAOANI”

Proiect de hotarare privind aprobarea ocuparii defintive a suprafetei de 1mp teren de catre SC OPERA STEEL FIER SRL

Proiect de hotarare privind aprobarea ocuparii definitive  a suprafetei de 1mp teren de catre SC EXPERT AXON SRL

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.78 din 27.12.2005 privind infiintarea, organigrama si numarul personal al SVSU Sabaoani precum si abrogarea HCL nr.20 din 19.03.2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al SVSU 

Proiect de hotarare privind recalcularea devizelor de lucrari ce au fost aprobate prin HCL 93/2018, HCL 45/2019, HCL46/2019 si HCL 49/2019