Dispozitia nr.115 din 22.03.2019

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform cu modificarile OUG 114/2018  si a cofinantarii obiectivului de investitie “CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN, SAT SABAOANI, COMUNA SABAOANI, JUD.NEAMT”

Proiect de hotarare privind “Aprobarea ocuparii definitive a suprafetei de 31,31mp, teren apartinand  domeniului public  al comunei Sabaoani, judetul Neamt, acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, si de acces neconditionat al personalului de exploatare, catre SC DELGAZ GRID S.A

Proiect de hotarare privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2018  si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului Public de Asistenta Sociala 

Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr.4/2009 incheiat cu I.F. Perca Valerian

Proiect de hotarare privind inchirierea directa catre PFA Imbrisca Andreea