Proiecte de hotărâri din 30.07.2016

DISPOZITIE  Nr. 297 din 25.07.2016

Proiect de hotarare privind validarea mandatelor consilierilor locali

Proiect de hotarare privind Revocarea partiala a HCL 46/28.04.2016 privind Impozitele si Taxele Locale

Expunere de Motive privind revocarea partiala a HCL 46/28.04.2016 privind Impozitele si Taxele Locale

Raport de Specialitate la proiectul de hotarare privind revocarea partiala a HCL/28.04.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2017

Proiect de hotarare  privind aprobarii ocuparii definitive a terenului in suprafata de  2,00 mp si ocuparea temporara a terenului in suprafata de 10,00 mp, pentru obiectivul de investitii: “EXTINDERE RETEA ELECTRICA DE DISTRIBUTIE PUBLICA STR.VASILE ALECSANDRI , LOC.TRAIAN, COMUNA SABAOANI, JUDETUL NEAMT”- PENTRU E-ON DISTRIBUTIE ROMANIA SA

Raport de Specialitate   la proiectul de “EXTINDERE RETEA ELECTRICA DE DISTRIBUTIE PUBLICA  STR. VASILE ALECSANDRI, LOC. TRAIAN, COMUNA SABAOANI, JUDETUL NEAMT”

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie  al bugetului local si al bugetului activitatilor  finantate integral sau partial din venituri proprii al Comunei Sabaoani pentru trimestrul II al anului 2016

Anexa 1  Anexa 2  Anexa 3  Anexa  4 Part. I Anexa 4 Part. II   Anexa 5

Anexa 6  Anexa 7  Anexa 8  Anexa 9   Anexa 10

Referat de Aprobare privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate  integral sau partial din venituri proprii al Comunei Sabaoani pentru trimestrul II al anului 2016

Referat de Specialitate la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului activitatilor  finantate integral sau partial din venituri proprii al Comunei Sabaoani pentru trimestrul II al anului 2016

Proiect de hotarare privind aprobarea: Studiului de Fezabilitate  a Proiectului tehnic  si a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: ” MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA SABAOANI JUDETUL NEAMT” 

Raport de Specialitate  privind aprobarea: Studiului de Fezabilitate  a Proiectului tehnic  si a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: ” MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA SABAOANI JUDETUL NEAMT” 

Proiect de hotarare privind aprobarea ocuparii temporare a terenului in suprafata de 1175mp-EXTRAVILAN  si a terenului in suprafata de 1200mp-INTRAVILAN, teren necesar pentru executarea lucrarilor conducta de repartitie , pentru obiectivul de investitii: ” ALIMENTARE CU GAZE NATURALE COMUNA SAGNA, JUD.NEAMT”

Raport de Specialitate la proiectul de hotarare privind aprobarea ocuparii temporare a terenului in suprafata de EXTRAVILAN 1175mp, si INTRAVILAN 1200mp, teren necesar pentru executarea lucrarilor conducta de repartitie, terenul fiind proprietatea publica  a comunei, in administratia Consiliului Local Sabaoani.

Proiect de hotarare  privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al comunei a unei suprafete de teren.

Raport de Specialitate la proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public  a unei suprafete de teren

Proiect de hotare privind alipirea suprafetelor de 979mp si 64mp teren intr un singur corp de proprietate in suprafata de 1043mp situate in intravilanul satului Sabaoani punct piata Agroalimentara Sabaoani, apartinand domeniului public al comunei Sabaoani, judet Neamt, in vederea inscrierii in Cartea funciara.

Raport de Specialitatea privind alipirea suprafetelor de 979mp si 64mp teren intr un singur corp de proprietate in suprafata de 1043 situate in intravilanul satului Sabaoani punct piata Agroalimentara Sabaoani, apartinand domeniului public al comunei Sabaoani, judet Neamt, in vederea inscrierii in Cartea funciara.