Proiecte de hotărâri din 31.10.2016

Dispozitie nr.471 din 25.10.2016

Proiect de Hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al Comunei Sabaoani pentru trimestrul III al anului 2016

Proiect de Hotarare privind afisarea pe site-ul primariasabaoani.eu  a tuturor contractelor de achizitiilor publice de bunuri, servicii, lucrari si alte cheltuieli efectuate de catre UAT Sabaoani

Proiect de Hotarare privind Revocarea partiala a HCL 46/28.04.2016 privind Impozitele si Taxele Locale

Proiect de Hotarare privind completarea HCL 64/28.06.2016 privind transmiterea on-line a sedintelor de consiliu local

Proiect de Hotarare privind conferirea titlului de CETATEAN de ONOARE al Comunei Sabaoani Domnului Cobzaru D. Mihai

Proiect de Hotarare privind amenajarea mai multor spatii de joaca pentru copii 

Proiect de Hotarare privind instiintarea tuturor agentilor economici de pe raza comunei care detin materiale de constructii pe domeniul public ilegal, sa-si  ridice materialele in termen de 48 de ore de la instiintare

Proiect de Hotarare privind construirea unui dispensar modern prevazut cu spatiu pentru centru de permanenta in satul Sabaoani

Proiect de Hotarare privind gospodarirea si infrumusetarea comunei Sabaoani prin plantarea de pomi 

Proiect de Hotarare privind aprobarea modernizarii imprejmuirii domeniului public din fata Liceului Teoretic “Vasile Alecsandri ” Sabaoani – Corp A  si din fata SVSU Sabaoani, Str.Orizontului, nr.52