Proiecte de hotărâri din 31.10.2017

Dispozitia nr.436 din 25.10.2017

Proiect de hotarare privind preluarea Scolii nr.2 de la Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” Sabaoani

Proiect de hotarare privind darea in administrarea Liceului Teoretic “Vasile Alecsandri” Sabaoani a sistemului de supraveghere video si de alarmare existent in scoli

Proiect de hotarare privind modificarea inventarului domeniului public

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al Com.Sabaoani pentru trimestrul III al anului 2017

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local

Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei ” Refacere sarpanta si schimbare invelitoare a Casei Specialistului – Sabaoani “

Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitie ” Racorduri la canalizare Str.Ciocarliei si Str.Plopilor “

Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a suprafetei de teren ocupata de silozurile SC Expert Axon

Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului colectiv de munca al personalului contractual din cadrul Primariei Sabaoani

Proiect de hotarare privind imputernicirea Primarului comunei Sabaoani pentru a negocia si semna Contractul colectiv de munca al personalului contractual din cadrul Primariei Sabaoani

Proiect de hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere nr.3/2005

Proiect de hotarare privind revocarea in totalitate a HCL 67/31.08.2017

Proiect de hotarare privind achizitionarea de banci si a unor suporti pentru biciclete ce vor fi montate la dispensarele din comuna

Proiect de hotarare privind achizitionarea unui sistem electronic de acces si pontaj pe baza de cartela a functionarilor si angajatilor auxiliari din cadrul Primariei Sabaoani

Proiect de hotarare privind revocarea in parte a prevederilor HCL nr.12/18.02.2013