Dispozitia nr.244 din 25.08.2020

Proiect de hotarare privind alegerea presedinteului de sedinta

Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local  Sabaoani in Consiliul de Administratie la Gradinita cu program normal “SF.ANA” Sabaoani, pentru anul scolar 2020-2021

Proiect de hotarare privind aprobarea neasumarii responsabilitatilor organizarii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 

Proiect de hotarare privind atribuirea in folosita gratuira catre DELGAZ GRID SA a suprafetei de 3.0 mp de teren domeniu public , in sat Traian

Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, statului de unfctii si a numarului de personal ce apartin Aparatului de specialitate al primarului comunei Sabaoani