Proiect de hotarare nr 78 din 11.12.2020 privind aprobarea proiectului digitalizarii Primariei Comunei Sabaoani, Jud. Neamt

Proiect de hotarare nr 79 din 11.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2021.

Proiect de hotarare nr 80 din 11.12.2020 privind desemnarea unor membri in Consiliul de Administratie si in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii la Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” – Sabaoani, pentru anul 2020-2021.

Proiect de hotarare nr 81 din 11.12.2020 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sabaoani in Consiliul de Administratie al Clubului Copiilor si Eleviilor Sabaoani si in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii pentru anul 2020-2021

Proiect de hotarare nr 82 din 11.12.2020 privind desemnarea unui reprezentant la Consiliului Local Sabaoni in Consiliul de Administratie la Gradinita cu Program Normal “Sfanta Ana” Sabaoani, pentru anul scolar 2020-2021.

Proiect de hotarare nr 83 din 11.12.2020 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local.

Proiect de hotarare nr 84 din 11.12.2020 privind incheierea unui nou contract de inchiriere pentru apartamentul 15 din Strada Progresului nr 14.

Proiect de hotarare nr 86 din 11.12.2020 privind anularea obligatiilor bugetare in cuantum situate sub nivelul cheltuielilor de executare, datorate de contribuabili persoane fizice si juridice

Proiect de hotarare nr 87 din 11.12.2020 privind aprobarea PUZ “DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE SI CONSTRUIRE SUPERMARKET SI MAGAZIN PRODUSE DIN CARNE SI BRANZATURI, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, AMENAJARI EXTERIOARE”.

Proiect de hotarare nr 89 din 11.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Sabaoani

Proiect de hotarare nr 90 din 11.12.2020 privind revocarea in totalitate a prevederilor HCL 3/15.01.2004 si HCL 12/15.01.2004 in temeiul art. 211 din OUG 57/2019

Proiect de hotarare nr 92 din 11.12.2020 privind completarea prevederilor HCL nr 71/20.11.2020

Proiect de hotarare nr 93 din 11.12.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020