Proiect de hotarare nr. 10 din 04.02.2021 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamtnt preuniversitar de stat si particular pentru anul scolar 2021-2022

Proiect de hotarare nr. 11 din 04.02.2021 privind desemnarea reprezentatului de drept al Comunei Sabaoni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA NEAMT

Proiect de hotarare nr. 12 din 04.02.2021 privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al Comunei Sabaoani pentru trimestrul IV al anului 2020

Proiect de hotarare nr. 13 din 04.02.2021 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta/sau de reprezentare in anul 2021

Proiect de hotarare nr. 14 din 04.02.2021 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru autoturismele ce fac parte din parcul auto al Primariei comunei Sabaoani

Proiect de hotarare nr. 15 din 04.02.2021 privind aderarea comunei Sabaoani, Jud. Neamt la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi – ARSACIS

Proiect de hotarare nr. 16 din 04.02.2021 privind “Apartenenta la domeniul public al Comunei Sabaoani a unei suprafete de 377 mp, teren din incinta sediului SVSU Sabaoani, si a suprafetei de 485 mp din incinta Caminului Cultural”

Proiect de hotarare nr. 17 din 04.02.2021 privind “Atribuirea in folosinta gratuita cu drept de uz o suprafrata de 6.00 mp si o suprafata de 16 mp cu drept de servitute de teren domeniu public, catre DELGAZ GRID S.A Tg. Mures, in vederea alimentarii cu energie electrica “Spatiu Comercial” apartinand d-lui Anghel Valentin, amplasat in loc. Sabaoani, str. Progresului nr. 4C, jud Neamt – Instalatia de racordare”

Proiect de hotarare nr. 18 din 04.02.2021 privind “Atribuirea in folosinta gratuita cu drept de uz a unei suprafete de 3.00 mp si o suprafata de 189 mp cu drept de servitute de teren domeniu public, catre domnul Anghel Valentin, in vederea alimentarii cu energie electrica Spatiu Comercial apartinand d-lui Anghel Valentin, amplasat in loc. Sabaoani, str. Progresului nr. 4C, jud Neamt – Instalatia consumatorului”

Proiect de hotarare nr. 19 din 04.02.2021 privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Sabaoani in comisia pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al Comunei Sabaoani, pentru activitatea desfasurata in anul 2020

Proiect de hotarare nr. 20 din 04.02.2021 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii, pentru anul 2021

Proiect de hotarare nr. 21 din 04.02.2021 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza in anul 2021 de catre beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat