Proiecte de hotărâri din martie 2013

Dispozitia nr. 171 din 22.03.2013

Proiect de hotărâre privind stabilirea redeventei in contractul de concesiune aferent cabinetului medical de pe strada Progresului, nr. 17 incheiat cu Dr. Ursu Lacramioara

Proiect de Hotărâre privind aprobarea reactualizării Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ”

Proiect de Hotărâre privind introducerea în intravilanul comunei Săbăoani a unei suprafeţe de teren

Proiect de Hotărâre privind aprobarea investiţiei, a documentaţiei tehnice şi ocuparea definitivă a suprafeţei de 6,80 mp şi temporară a suprafeţei de 13,60 mp, teren aparţinând domeniului public al comunei Săpbăoani în vederea execuţiei obiectivului: “Extindere reţea electrică de 0,4 KV de distribuţie publică din localitatea Săbăoani, Str. Busuciocului, Jud. Neamţ”

Proiect de Hotărâre privind aprobarea investitiei, a documentatiei tehnice si ocuparea definitiva a suprafetei de 7,20 mp şi temporara a suprafetei de 14,40 mp, teren apartinand domeniului public al comunei Sabaoani in vederea executiei obiectivului : ” Extindere retea electrica de 0,4 KV de distribute publica din localitatea Sabaoani, Str. Viorelelor, Jud. Neamt.”

Proiect de Hotărâre privind aprobarea investitiei, a documentatiei tehnice si ocuparea definitiva a suprafetei de 7,60 mp si temporara a suprafetei de 15,20 mp, teren apartinand domeniului public al comunei Sabaoani in vederea executiei obiectivului: ” Extindere retea electrica de 0,4 KV de distribute publica din localitatea Sabaoani, Str.Orizontului, Jud. Neamt.”

Proiect de Hotărâre privind aprobarea investitiei, a documentatiei tehnice si ocuparea defmitiva a suprafetei de 10,80 mp si temporara a suprafetei de 24,40 mp, teren apartinand domeniului public al comunei Sabaoani in vederea executiei obiectivului: ” Extindere retea electrica de 0,4 KVde distribute publica din localitatea Sabaoani, Str. Toporasului, Jud. Neamt.”

Proiect de Hotărâre privind schimbarea denumirii pentru Clubul Copiilor şi Elevilor Săbăoani

Proiect de Hotărâre privind modificarea si completarea prevederilor HCL nr. 12/18.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Sabaoani