Dispozitia nr.1 din 10.01.2020

Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitare  “AQUA Neamt”

Proiect de hotarare privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui nou contract cu SC PIACOR SRL

Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor 

Dispozitia nr.51 din 23.01.2020

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al comunei Sabaoani pentru Trimestrul IV al anului 2019

Proiect de hotarare privind aprobarea achiztionarii de servicii juridice de consultanta

Proiect de hotarare privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru autoturismele ce fac parte din parcul auto al Primariei com. Sabaoani

Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului  de actiuni si lucrari  de interes local ce se vor realiza in anul 2020 de catre beneficarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

Proiect de hotarare  privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sabaoani

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL 111/17.12.2019

Proiect de hotarare privind  aprobarea Amenajamentului pastoral al comunei Sabaoani

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 20.000 lei familiei Martinca Ioan, domiciliat pe Str.Eternitatii, nr.17

Proiect de hotarare privind  amplasarea de tomberoane la iesirile din cimitirele comunei

Proiect de hotarare privind modificarea proiectului “Modernizare prin asfaltare strazi comuna Sabaoani”