Dispoztia nr.142 din 08.05.2020

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie ale bugetului loca, ale bugetelor institutiilor si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2019

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 10000 lei pentru intretinerea si unele reparatii la parau